εσύ ‘σαι φως των ομματιών, ζωή μου και ψυχή μου·

35.0040.00