σ’αγαπώ γιατί ‘σαι ωραία, σ’αγαπώ γιατί ‘σαι σύ·

35.0040.00