εσύ ‘σαι φως των ομματιών, ζωή μου και ψυχή μου·

24.0027.00