να ‘ταν ο ουρανός χαρτί κι η θάλασσα μελάνη·

24.0027.00